Seksiyonerler (ayırıcılar) orta gerilim sistemlerinde devre yüksüz iken açma kapama işlemi yapabilen 3 fazlı cihazlardır. Yük altında açma ve kapatma yapma kapasiteleri yoktur. Seksiyonerler (ayırıcılar), üç kutuplu ve bütün kutupları ortak bir kumanda mekanizması ile kumanda edilen, duvara veya düşey bir düzleme monte edilebilecek yapıdadır ve şase, mesnet izolatörleri, bıçak şeklinde hareketli kontaklar, sabit kontaklar, hareketli kontakları açıp kapatmaya yarayan mekanik düzen, kilit tertibatı, bıçaklı ayırıcılardan oluşurlar. Seksiyonerlerin (direk üstü ayırıcılar) dahili ve harici tip imalatı bulunmaktadır. Harici ve dahili tip seksiyonerler de sigortalı ve sigortasız olarak kendi içlerinde dört kategoriye ayrılırlar.

Harici seksiyonerler; enerji nakil hatlarında yüksüz havai hattı ayırmak için kullanılırlar. Sigortalı harici seksiyonerler ise 400kVA ≥ direküstü trafoların korumasında ve gerektiğinde trafoyu enerjisiz duruma getirmek için kullanılır. Not: Bu işlem yapılmadan önce AG Panosundan trafonun yükü mutlaka boşaltılmalıdır.

Dahili seksiyonerler; açık sistem dağıtım ve trafo merkezlerinde kesici ile ana bara arasına tesis edilerek, kesiciden açma işlemi yaptıktan sonra seksiyoneri açarak kesiciyi enerjisiz bırakmak için kullanılır. Sigortalı dahili seksiyoner ise iç ihtiyaç trafosunu (servis trafosu) korumak ve gerektiğinde enerjisiz bırakmak için kullanılırlar. Not: Bu işlem yapılmadan önce AG Panosundan trafonun yükü mutlaka boşaltılmalıdır

Dahili Seksiyoner
Dahili Seksiyoner

Dahili seksiyonerler; açık sistem dağıtım ve trafo merkezlerinde kesici ile ana bara arasına tesis edilerek, kesiciden açma işlemi yaptıktan sonra kesiciyi enerjisiz bırakmak için kullanılır.

Harici Seksiyoner
Harici Seksiyoner

Harici seksiyonerler; Enerji nakil hatlarında yüksüz havai hattı ayırmak için kullanılırlar.Not: Bu işlem yapılmadan önce AG panosundan trafonun yükü mutlaka boşaltılmalıdır.

Dahili Topraklı Sigortalı Seksiyoner
Dahili Topraklı Sigortalı Seksiyoner

Sigortalı dahili seksiyoner iç ihtiyaç trafosunu korumak ve gerektiğinde enerjisiz bırakmak için kullanılırlar. Bu işlem yapılmadan önce AG panosundan trafonun yükü boşaltılmalıdır.

Harici Topraklı Sigortalı Seksiyoner
Harici Topraklı Sigortalı Seksiyoner

Sigortalı harici seksiyonerler 400kVA ≥ direküstü trafoların korumasında ve gerektiğinde trafoyu enerjisiz duruma getirmek için kullanılır. Bu işlem yapılmadan önce AG panosundan trafonun yükü boşaltılmalıdır.

TEKNİK BİLGİLER

36Kv 16 kA Dahili Normal ve Dahili Topraklı Ayırıcı DA – DT
Anma gerilimi 12 kV 24 kV 36 kV
Tipi 12 DA 24 DA 36 DA
Anma akımı 630 630 630
Boyutlar (mm) 12 kV 24 kV 36 kV
A 900 1000 1340
B 860 960 1310
C 300 350 520
D 360 480 540
E 300 400 450
F 350 400 450
G 420 570 715
H 150 150 200

36kV 16kA Harici Normal ve Topraklı Ayırıcılar HA – HAT
Anma gerilimi 12 kV 24 kV 36 kV 12 kV 24 kV 36 kV
Tipi 12 HA 24 HA 36 HA 12 HA 24 HA 36 HA
Anma akımı 630 630 630 630 630 630
Boyutlar (mm) 12 HA 24 HA 36 HA 12 HT 24 HT 36 HT
A 960 1160 1220 960 1160 1220
B 580 610 680 580 610 680
C 700 730 800
D 350 450 480 360 450 480
E 110 110 110 110 110 110
F 250 250 250 240 250 250
G 570 620 940 570 620 940

36KV 16kA Dahili Sigortalı ve Sigortalı Topraklı Ayırıcılar DS – DST
Anma gerilimi 12 kV 24 kV 36 kV
Tipi 12 DS 24 DS 36 DS
Anma akımı 630 630 630

Boyutlar (mm) 12 kV 24 kV 36 kV
A 900 1000 1340
B 860 960 1310
C 300 350 520
D 780 1030 1190
E 300 400 460
F 350 400 450
G 380 480 540
H 420 570 715
I 150 150 200
K 295 445 540

36KV 16kV Harici Sigortalı ve Sigortalı Topraklı Ayırıcılar HS – HST
Anma gerilimi 12 kV 24 kV 36 kV 12 kV 24 kV 36 kV
Tipi 12 HS 24 HS 36 HS 12 HT 24 HT 36 HT
Anma akımı 630 630 630 630 630 630

Boyutlar (mm) 12 HS 24 HS 36 HS 12 HST 24 HST 36 HST
A 960 1160 1220 960 1160 1220
B 910 1090 1260 1030 1210 1380
C 230 390 630
D 350 450 850 350 450 480
E 110 110 110 110 110 110
F 240 280 280 240 280 280
G 570 620 940 570 620 940