ozel1
ozel2

ÖZEL TİP TRANSFORMATÖRLERİ

Özel amaçlara yönelik kendine özgü çalışma koşullarında, aşırı akımlarla, aşırı gerilimler ve reaktif yükler altında çalışabilmek için tasarlanan transformatörlere özel tip transformatörler denir. Özel çalışma şartlarında dolayı bu tip transformatörlerin tasarımlarının özel olarak ele alınmaktadır. Özel transformatörler gerek tasarım, gerekse üretim teknolojisinin gerektirdiği bilgi birikimi, işçilik tecrübe, özen ve hassasiyetinden ötürü, transformatör sektörünün en üst noktası olarak görülür.

Şönt reaktörler, ark ocağı transformatörleri, akım doğrultucu transformatörler, faz kaydırıcı transformatörler, elektrostatik filtre transformatörleri, topraklama transformatörleri gibi çok çeşitli amaçlar için kullanılan bu tip transformatörler ile ilgili olarak firmamız yetkin mühendis kadrosu ve Ar-Ge Merkezi ile müşterilerine hizmet vermektedir.